Lekcije

Koliko znaš o Rusiji?
Moja porodica
Porodična svakodnevnica
Porodična tradicija
Teški roditelji ili teška djeca
Super roditelji
Interesovanja
Sistematizacija padeža
Profesije
Škole u Rusiji
Planovi za budućnost
Slobodno vrijeme
Sistematizacija zamjenica
Prva ljubav/Kostja+Nika
Tipičan dan
Superlativ (prosti i složeni)
Galerija, pozorište, bioskop, muzej...
Sportski objekti, oprema, rekviziti
Sport i fitnes (prilozi: время от времени, изо дня в день)
Zdrava ishrana – piramida zdrave ishrane