Lekcije

Koliko znaš o Rusiji?
Moja porodica
Porodična svakodnevnica
Porodična tradicija
Teški roditelji ili teška djeca
Super roditelji
Interesovanja
RJ_IX_8_Sistematizacija padeža
RJ_IX_9_Profesije
Škole u Rusiji
Planovi za budućnost
Slobodno vrijeme
Sistematizacija zamjenica
Tipičan dan RJ_IX_16
Sportski objekti, oprema, rekviziti
Sport i fitnes (prilozi: время от времени, изо дня в день)
Sistematizacija prijedloga po padežima
Štetni uticaji u savremeno doba
Problemi omladine
Ekologija