Lekcije

Električna struja
Računski zadaci iz oblasti električne struje
Omov zakon za dio strujnog kola
Omov zakon za dio strujnog kola - zadaci
Redna i paralelna veza otpornika
Omov zakon za cijelo strujno kolo i Kirhofova pravila- zadaci
Džul – Lencov zakon
Magnetno polje
Magnetno polje strujnog provodnika
Magnetno polje strujnog provodnika (zadaci)
Amperova sila
Lorencova sila
Lorencova sila (zadaci)
Magnetni fluks
Magnetni fluks, zadaci
Princip rada transformatora i energija magnetnog polja
Princip rada transformatora i energija magnetnog polja - zadaci
Mehaničke oscilacije i talasi
Proste harmonijske oscilacije
Proste harmonijske oscilacije- zadaci