Lekcije

Pravopis, ponavljanje
Gramatika i pravopis, ponavljanje
Septembar, Dušan Kostić
Septembar, Dušan Kostić, dalji rad
Rečenici i vrste rečenica po značenju i sastavu
Rečenica i vrste rečenica po značenju i sastavu, dalji rad
Vikend u Kotoru, neumjetnički tekst
Ljutiša, Vuk Minić
Ljutiša, Vuk Minić, dalji rad
U muzeju, neumjetnički tekst
Kotor, neumjetnički tekst
Krojač, Vezilja, Zlatar, neumjetnički tekstovi
Zlatne ruke, neumjetnicki tekst
Standardni i nestandardni jezik; Dubleti
Bajka o ribaru i ribici, A. S. Puskin, domaca lektira
Bajka o ribaru i ribici, A.S. Puskin, domaca lektira, dalji rad
Bajka o ribaru i ribici, A.S. Puskin, domaca lektira - 3. dio
Upotreba velikog slova – obrada
Upotreba velikog slova - dalji rad
Dovoljno smo bili mali, Jovo Knežević, obrada