Lekcije

Brojevi do 1000 - ponavljanje
Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000 - ponavljanje
Množenje i dijeljenje brojeva do 1000 - ponavljanje
Jednačine - ponavljanje
Redosljed računskih operacija - ponavljanje
Tekstualni zadaci - ponavljanje
Jedinice mjere - ponavljanje
Krug i kružnica, kvadrat i pravougaonik - ponavljanje
Brojevi do milion
Upoređivanje brojeva do milion
Dekadne jedinice
Brojevi do milion - različito zapisivanje
Mjesna vrijednost cifre
Brojevi veći od milion
Brojevi veći od milion - dalji rad
Uređenost skupa prirodnih brojeva
Brojevima poluprava
Uporedjivanje brojeva vecih od milion
Upoređivanje brojeva - dalji rad
Nejednakost i nejednačine