Lekcije

Sistematizacija – književnost, 1. čas
Sistematizacija – neumjetnički tekstovi, 2. čas
Sistematizacija – jezik
"Kari Šabanovi" - A. Ivanović (snimljeno u martu 2020)
Nelični glagolski oblici (obnavljanje)
Lični glagolski oblici (obnavljanje)
Ikona, Risto Ratković
Glagolski vid
Glagolski rod
Utvrđivanje (glagolski rod, vid)
Izvještavanje
Pismena vježba, pisanje izvještaja
Prilozi
Priloške odredbe
Strepnja. D. Maksimović
Izražajno čitanje i recitovanje
Komentar
Priprema za pismeni zadatak (pismena vježba)
Sintagmemi
Jesenje veče