Lekcije

Opisivanje kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji elektrolitičke disocijacije i predstavlja njihovu disocijaciju (1 dio)
Opisivanje kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji elektrolitičke disocijacije i predstavlja njihovu disocijaciju (2 dio)
Pojam kiselina i baza prema Brenšted-Lorijevoj teoriji
Određivanje jačine kiselina i baza; Rastvori po reakciji vodene sredine (neutralni, kiseli i bazni)
Izračunavanje pH vrijednost vodenih rastvora kiselina i baza
Eksperimentalno određivanje pH vrijednosta rastvora
Dobijanje, svojstva i vrste soli
Hidroliza soli
Hidroliza soli – zadaci
Ulogu pufera i njihov značaj za žive organizme
Fizičke i hemijske osobine nemetala
Fizičke i hemijske osobine vodonika; Načini za dobijanje vodonika
Reaktivnost vodonika; Važna jedinjenja vodonika
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje kiseonika
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje nemetala (S); Reaktivnost nemetala (S); Važnija jedinjenja nemetala (S)
Fizička i hemijska svojstva elemenata 15 grupe PSE
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje nemetala N; reaktivnost nemetala N; važnija jedinjenja nemetala N
Značaj, primjena i uticaj na životnu sredinu vodonika, hlora i kiseonika
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje sumpora; reaktivnost sumpora; važnija jedinjenja sumpora
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje nemetala (fosfor); Objašnjava reaktivnost nemetala (fosfor); Opisuje važnija jedinjenja nemetala (fosfor)