Lekcije

Zašto učimo njemački jezik
Upoznavanje
Kako se zoveš? (Wie heist du?) - obnavljanje
Alphabet (Abeceda)
Popunjavanje formulara
Was mag ich (Šta volim)
Das mag ich(Šta volim?) -Obnavljanje
Internet-Chat
Moj razred
Moj razred (lične zamjenice, prezent)
Obnavljanje prezenta
Moji prijatelji
Brojevi do 20
Obnavljanje "Stvari za školu"
Meine Klasse-Meine Freunde und meine Schule
Meine Klasse-Wiederholung
Tiere und Farben
Haustiere in Deutschland
Tiere-Wiederholung
Mein Schultag, Wochentage, Tageszeiten