Lekcije

Uvod u fiziku
Fizičke pojave. Naučni metod
Fizičke veličine i njhove jedinice
Mjerenje dužine i vremena. Srednja vrijednost rezultata mjerenja
Mjerni intrumenti i greske mjerenja
Osnovne jedinice i prefiksi
Fizičke veličine i jedinice Racunski zadaci
Promjenljivo kretanje-zadaci
Interakcija tijela
Sila
Sila teže i težina tijela