Lekcije

OV1.1 Upoređuje supstance po sastavu, vrsti i svojstvima
OVI 1.2 Opisuje strukturu atoma elemenata koristeći Z, A, N(p+), N(e-), N(n0)
OVI 1: Prikazuje prostorni raspored elektrona u atomu
OVI :Prikazuje prostorni raspored elektrona u atomu (elektronsku konfiguraciju)
Povezuje elektronsku konfiguraciju atoma elemenata sa položajem elemenata u PSE i njihovim fizičko-hemijskim svojstvima
Prikazaje prostorni raspored elektrona u atomu, elektronska konfiguracija 2
Upoređuje supstance po sastavu, vrsti i svojstvima (pismena provjera znanja)
Prikaže nastajanje kovalentne veze u molekulima elemenata i molekulima jedinjenja na osnovu Luisove oktetne teorije i elektronske konfiguracije atoma elemenata
Utvrđuje vezu između mase, količine supstance i broja atoma,molekula ili jona
Izračunava empirijsku i molekulsku formulu jedinjenja
Razlika endotermnih od egzotermnih hemijskih procesa
Rješavanje jednostavnih računskih zadataka iz termohemije