Lekcije

Predmet, metode i zadaci fizike. Fizičke veličine
Fizičke veličine
Mjerenje i greške pri mjerenju
Kretanje
Brzina
Rješavanje računskih zadataka (Kinematika 1)
Rješavanje računskih zadataka ( Kinematika 2)
Ravnomjerno promjenjivo kretanje
Slobodan pad
Vertikalni hitac naviše i naniže
Horizontalni hitac