Lekcije

Upoznavanje sa nastavnim planom i programom istorije za VI razred
Pojam Istorije i predmet proučavanja
Ciljevi Istorije kao nauke i njen značaj
Istorijski izvori i njihov značaj
Periodizacija istorije
Vrijednovanje i upoređivanje istorijskih izvora
Određivanje vremenskih intervala-računanje vremena
Kalendar - hronologija
Način života u praistoriji
Metalno doba
Obnavljanje gradiva
Nastanak prvih država Starog Istoka
Razvoj ljudskih zajednica od paleolita do Starog Egipta
Egipatsko društvo
Grčko-Persijski ratovi
Peloponeski ratovi
Makedonska država
Vjerovanja Grka, mitovi i igre
Grčka i helenistička kultura