Lekcije

Obnavljanje gradiva (Preterit modalnih glagola)
Konjunktiv II pomoćnih glagola sein, haben i werden
Tekst "Arbeit und Beruf" (posao i zanimanje)
Trotzdem rečenice
Tekst "die Fremde" (Tuđina)
Mješovita pridjevska deklinacija
Komparacija pridjeva
"Tuđina" poznato i nepoznato
Bekannt und unbekannt
Obnavljanje gradiva (Konjunktiv II glagola sein, haben, werden; Mješovita pridjevska deklinacija; Komparacija pridjeva))
Državne službe i glagoli sa prijedlozima
Vremenske rečenice sa wenn, als, bis, seit
Medien im Alltag-Mediji u svakodnevici