Lekcije

Kretanje, podijela kretanja
Ubrzanje
Ravnomjerno pravolinijsko kretanje - teorija
Pravolinijsko ravnomjerno ubrzano kretanje-zadaci
Grafik brzine i puta kod pravolinijskog ravnomjernog kretanja
Grafik brzine kod pravolinijskog ravnomjerno ubrzanog i pravolinijskog ravnomjerno usporenog kretanja
Slaganje kolinearnih sila
II Njutnov zakon
Sabiranje nekolinearnih sila primjenom paralelograma
Sila Zemljine teže i težina
Slobodan pad
Slobodan pad zadaci
Treći Njutnov zakon
Sila trenja
Potencijalna energija
Kinetička energija-zadaci
Potencijalna energija-zadaci
Zakon održanja mehaničke energije
Obnovljivi izvori energije
Računski zadaci (Rad, snaga, energija)