Lekcije

Ponavljanje – Povezivanje stečenog znanja sa ishodima za prvi razred
Biologija kao nauka i biološke discipline
Istraživački postupci I naučni metod (1.4 i 1.5)
Teorija o postanku života i karakteristika živih sistema (2.1)
Teorija o postanku života i karakteristika živih sistema (2.2 )
Citosol i ćelijske organele
Jedro