Lekcije

Određeni član, lične zamjenice, brojevi, avere/essere
Nepravilna množina imenica
Indikativ prezenta glagola
Neodređeni član, učtiva forma
Opis osobe (fizički izgled i karakterne osobine)
Indikativ prezenta: nepravilni glagoli
Prijedlozi
Prijedlozi: ponavljanje (riassunto)