Lekcije

Upoznavanje
Odakle si?
Sadašnje vrijeme
Šta voliš?
Imenice muškog roda na suglasnik (jedn.i množ.)
Imenice muškog roda na –j (nom.jedn.i množ.)
Imenice muškog roda na meki znak ( nom.jedn.i množ.)
Daj mi,molim te,makaze!
Dativ
Imperativ
Osnovni i redni brojevi
Imenice srednjeg roda na –E (jednina i množina) RJ _VII_15
Ko je ovo? (članovi porodice)
Bajka – Dvanaest mjeseci
Upitne rečenice – Когда? (весной, летом, осенью, зимой)
Promjena imenica muškog roda
Promjena imenica srednjeg roda
Promjena imenica ženskog roda
Prošlo vrijeme glagola (суфф. -ну-, расти, цвести...)
Zimski sportovi