Lekcije

Obnavljanje gradiva
Operativni sistem
Osnovna podešavanja - 1. dio (podešavanje miša, podešavanje ekrana)
Osnovna podešavanja - 2. dio (podešavanje izabranog jezika,datum I vrijeme, prilagođavanje računara korisniku)
Regionalna podešavanja na računaru
Obrada teksta – podešavanje stranica
Obrada teksta – unos i kopiranje teksta
Obrada teksta – formatiranje teksta
Formatiranje teksta – vježbanje
Rad sa slikama u MS Word-u
Rad sa tabelama u MS Word-u
Header i footer
Internet
Internet pretraživači
Elektronska pošta
Slanje dokumenta i linka
Bezbjednost na Internet-u
Antivirusni programi
Izvori podataka
Poznavanje i oblikovanje materijala