Lekcije

Obnavljanje gradiva (VI razred)
Pravljenje radne sveske
Formatiranje podataka u Excel-u
Operacije sabiranja i oduzimanja, funkcije i formule u Excel-u
Operacije množenja i dijeljenja u Excel-u
Matematičke operacije u Excel-u
Grafički prikaz podataka u Excel-u
Izrada prezentacija
Gradjevinarstvo
Građevinski simboli
Envisioneer express, zidovi, vrata, prozori i otvori
Envisioneer express, rad sa namjestajem
3D objekti i materijali