Lekcije

Naelektrisanje tijela
Provodnici, izolatori
Količina naelektrisanja. Zakon održanja naelektrisanja
Kulonov zakon
Električno polje
Kondenzatori
Električni napon
Elektrostatika-zadaci
Električna struja
Električno kolo
Jačina električne struje
Električni otpor
Omov zakon za dio strujnog kola
Redna i paralelna veza otpornika
Svjetlost. Izvori svjetlosti. Zakon pravolinijskog prostiranja svjetlosti
Odbijanje svjetlosti
Ravna ogledala. Konstrukcija lika kod ravnog ogledala
Sferna ogledala
Konstrukcija lika kod izdubljenog i ispupčenog sfernog ogledala
Prelamanje svjetlosti. Indeks prelamanja